Aseman toimijat esittäytyvät: Tarja Södergård

Osaamisalueitani ovat perheterapia, pariterapia sekä perheterapeuttinen yksilöterapia. Erityisesti olen hankkinut osaamista seuraavista elämän osa-alueista: akuutit elämänkriisit mm. ero, menetykset, läheisen itsemurha, sairaudet, rikoksen uhri, rikosseuraamus, vammautuminen, elämänhallintaan liityvät asiat, päihderiippuvuudet.

Työkokemukseni on laaja ja pitkä sosiaalialalta. Olen työskennellyt yli 25 vuotta haastavissa
elämäntlanteissa olevien perheiden kanssa. Työkokemusta minulta löytyy mm. kehitysvammahuollon,
lastensuojelun, päihdehuollon sekä kriminaalihuollon alueilta. Työssäni olen saanut lisäosaamista mm.
ADHD, Asperger, kehitysvamman sekä erilaisten fyysisten vammojen mukanaan tuomien haasteiden kanssa
elämisestä sekä rikoksen ja sitä seuraavan rikosseuraamuksen vaikutuksista läheisiin ja perheeseen. Olen
lisäkouluttautunut traumoihin sekä vakauttavaan hoitoon. Traumojen hoidon lisänä on mahdollisuus käyttää
myös EMDR-terapiaa.

Olen terapeuttina keskusteleva, monipuolisia menetelmiä käyttävä. Tapaamisessa käytän keskustelun lisäksi
tarvittaessa apuna myös hengitys- ja rentoutusharjoituksia. Työskentelyn lähtökohtana on voimavarojen
lisääminen, eheytnminen, tunteiden kohtaaminen sekä erilaisten omien toimintamallien tiedostaminen.
Työskentelnn tavoitteena on sinun/ teidän elämän vapautuminen liiallisista tunnetaakoista. Pariterapiassa
viitekehykseni on integrativinen.

Koulutukseni on Sosionomi, Perheterapeutti ET, Vakautava hoito perheterapiassa, Traumat, kriisit ja niiden
hoito, Paripsykoterapeutti, EMDR-terapeutti.

Kelapätevyys: perheterapia, pariterapia sekä vanhempien ohjauskäynnit.

Mahdollisuus vastaanottoon asemalla tiistaisin ja keskiviikkoisin. Laita sähköpostia tai soita, niin mietitään terapian mahdollisuutta lisää.

Lisätietoja osoitteesta www.tspsykoterapiapalvelut.com